На головну сторінку

 

 

Відкритий  лист  до  Президента  України  П.О. Порошенка

 

Шановний  пане  Президенте!

 

У Міжнародний день захисту дітей звертаюся до Вас на захист прав учнів, педагогів і батьків, яких Міністерство освіти і науки України (далі – МОНУ) в умовах реформування інтернатної системи позбавляє можливості успішного вирішення наболілих проблем (труднощі у навчанні, неуспішність, небажання вчитися і ходити до школи, погіршення стану здоров’я у процесі навчання, розвиток хвороб стресу, «шкільний невроз», поведінкові порушення, різні залежності, агресія, суїцид); не дає можливості закладам освіти використовувати ефективні перевірені часом і схвалені фахівцями досягнення інноваційної гармонізувальної освіти, які показали блискучі результати як у здорових школярів, так і в учнів з особливими освітніми потребами (здобуті в рамках медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров'я» упродовж 2002–2018 рр.,  затвердженого Наказом МОНУ від 18.08.2017 р. №1198).

 

Більшість положень Нової української школи (далі – НУШ), що стосуються інтегрованого комфортного особистісно орієнтованого навчання, які МОНУ представляє лише теоретично в рамках експерименту НУШ, за проектом «Гармонія інтелекту та здоров’я» вже запроваджено вчителями-новаторами й успішно функціонують у багатьох закладах освіти України та за її межами.

 

Навчально-методичне забезпечення проекту розроблено за участі прогресивних педагогів, працівників психологічної служби, медиків, митців. На основі патенту на винахід разом з кращими поетами, композиторами, співаками записано оригінальні навчальні пісні та музичні навчальні фільми, які створюють для мозку учнів найкомфортніші умови для засвоєння матеріалу та поліпшують психоемоційний стан дітей у процесі навчання.

 

Порушуючи чинне законодавство, МОНУ створює штучні перепони для затвердження Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров'я», яка, на відміну від двох затверджених програм посадових осіб НАПНУ та МОНУ, має механізми для реалізації концептуальних засад НУШ та інклюзивного навчання; уникнення в учнів і педагогів хвороб стресу та депресії, яка за даними ВООЗ набула рівня епідемії, а до 2020 р. стане хворобою №1 у світі й зможе паралізувати економічне життя багатьох країн.

 

Експерти комісії 21.02.2018 р. проголосували за програму «Гармонія інтелекту та здоров'я» як типову освітню програму одноголосно та порушили клопотання перед колегією МОНУ про надання їй грифу МОНУ. В експертному висновку комісії МОНУ зазначено: «Типова освітня програма “Гармонія інтелекту та здоров'я” демонструє новий підхід до організації навчання, що передбачає не тільки оволодіння знаннями і навичками, а й дає можливість для формування пізнавального інтересу; створення умов для включення дитини в творчі процеси; реалізацію компетентнісного підходу. Використання цієї освітньої програми, на наш погляд, дасть можливість на практиці організувати психофізіологічно-інтегроване, особистісно орієнтоване, безстресове оздоровче навчання учнів молодшого шкільного віку (зокрема в системі інклюзивної освіти)».

 

У своєму листі від 21.03.2018 р. №22.1/10-644 МОНУ зазначає: «рукопис Типової інтегрованої корекційно-оздоровчої програми для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої освіти “Гармонія інтелекту і здоров’я” (авт. Н. М. Яновська) пройшов науково-методичну експертизу та був розглянутий на комісії з педагогіки й методики початкового навчання Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол від 21 лютого 2018 року №3) на відповідність новому Державному стандарту початкової освіти».

 

Проте на колегії МОНУ 22.02.2018 р., через дії її певних членів, які мають ознаки корупції, підміну понять, виставлення надуманих звинувачень, перевищення своїх повноважень питання стосовно затвердження цієї програми не було розглянуто по суті. У постанові Колегії зазначено: «Взяти до відома інформацію про Типові освітні, Типові навчальні та освітні програми для 1–2 класів закладів середньої освіти та ухвалити проект рішення з урахуванням пропозиції щодо вилучення пункту 4 щодо схвалення освітніх програм для перших–других класів загальної середньої освіти, які реалізуються за освітніми проектами, та надання їм грифа “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”». Відмовити у схваленні Типової програми «Гармонія інтелекту та здоров'я» Колегія не могла, оскільки не було жодних підстав для цього.

Таким чином, рішенням Колегії подальше розв’язання питання стосовно затвердження Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров’я» штучно припинено без надання можливості подальшого вирішення його в юридичній площині.

 

Сьогодні МОНУ намагається заплутати ситуацію, заявляючи, що затвердження Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров’я» буде здійснено за участі Державної служби якості освіти (відповідно до листа від 27.03.2018 р. № 1/9-181).

Проте згідно із Законом України «Про освіту» ця установа не має повноважень затверджувати Типові освітні програми (ст. 67). Типові освітні програми, якою є програма «Гармонія інтелекту та здоров’я», затверджує лише МОНУ (ст. 64).

Відповідно до «Порядку надання грифів та свідоцтв МОНУ» від 17.06.2008 р. №537 (п. 1.7) рішення про надання грифа навчальним програмам приймається на колегії МОНУ та затверджується наказом МОНУ.

Ігнорує МОНУ і Закон України «Про загальну середню освіту» (ч. 3 ст. 15), в якому зазначено: «Запровадження ... нових освітніх програм ... можливе лише за рішенням Міністерства освіти України».

 

У листах-відписках (переважно від ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти») МОНУ всіляко перекручує чинне законодавство: цитуючи різні нормативні документи, робить хибні висновки. Неправдиву інформацію стосовно зазначених порушень МОНУ надає навіть Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради України.

Виникає запитання: чи насправді в МОНУ працюють непрофесіонали, чи, може, в листах «професійно» прикриваються протиправні дії МОНУ, спрямовані на знищення конкурентних програм, задля фінансування лише двох затверджених програм НУШ-1 та НУШ-2.

В діях МОНУ простежується саме такий намір. Після схвалення 21.02.2018 р. експертами комісії МОНУ навчальної програми «Гармонія інтелекту та здоров'я» як типової освітньої програми МОНУ переводить її в розряд нетипових програм та для відтермінування прийняття рішення щодо затвердження програми ініціює не передбачену чинним законодавством повторну експертизу в Державній службі якості освіти. Одночасно відповідно до наказу від 02.04.2018 р. №310 МОНУ видає розпорядження закладам освіти терміново замовити підручники (створені за двома затвердженими програмами на основі фрагментів електронних версій підручників).

 

Підтвердженням монополізації освіти з боку певних керівників є відкритий лист директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту м. Києва О. Фіданян від 16.05.2018 р. №063-5150, в якому вона, перевищуючи свої повноваження із порушенням чинного законодавства, застерігає керівників закладів освіти від вибору конкурентних для експерименту НУШ освітніх програм та проектів, шантажуючи їх позбавленням фінансової підтримки з боку державного та місцевого бюджетів. Незважаючи на те, що в розпорядженні Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. №988-р та інших законодавчих актах таких обмежень не передбачено.

Чинне законодавство не передбачає існування тільки однієї чи двох або в обмеженій кількості освітніх програм, вводячи таким чином монополію. У противному разі це суперечило б принципам верховенства права, рівноправності, свободи, забезпечення якості освіти, різноманітності освіти, дотримання Конституції та законів України, нетерпимості до проявів корупції й хабарництва, закладених у Законі України «Про освіту».

Закон України «Про освіту» також ставить усіх розробників освітніх програм у рівні умови й надає їм рівні права (розділ ІV ст. 33). З наданням переваги одним розробникам перед іншими виникає корупційна складова.

 

Аналогічна ситуація зі створенням штучних перепон та ознаками корупційних діянь стосовно медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я» вже виникала в 2017–2018 роках на етапі затвердження його подальшого впровадження після восьми років успішного експерименту (наказ МОНУ від 10.11.2008 р. №1028), що змусило мене звернутися до суду. Лише після цього Міністерством освіти і науки України було прийнято рішення про подальше впровадження інноваційного медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я» (наказ МОНУ від 18.08.2017 р. №1198).

 

Усі звернення до МОНУ, зокрема відкритий лист до Міністра освіти і науки України Л. М. Гриневич, не дали позитивних результатів. Упродовж чотирьох місяців МОНУ надає лише листи-відписки без розгляду питання по суті.

 

Враховуючи високу актуальність і затребуваність у суспільстві, особливо в інклюзивному освітньому середовищі, практичних моделей інноваційної гармонізувальної освіти, просимо Вас, як гаранта дотримання чинного законодавства в Україні, особисто втрутитися у вирішення даної проблеми та підтримати вітчизняні освітні здобутки високого світового рівня й дати можливість закладам освіти впроваджувати їх у рамках Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров’я». А саме:

привести у відповідність до чинного законодавства рішення щодо затвердження цієї програми і присвоєння їй грифа «Затверджено Міністерством освіти і науки України»;

довести до керівників департаментів (управлінь) освіти і науки, керівників закладів освіти країни інформацію про затвердження Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров'я», її зміст, можливості для запровадження особистісно орієнтованого безстресового інтегрованого корекційно-оздоровчого навчання, навчально-методичне забезпечення програми для використання в освітній діяльності, особливо в системі інклюзивного навчання.

 

Уже сьогодні вчителі, чиї заклади освіти вибрали підручники за програмами НУШ-1 та НУШ-2, звертаються до нас стосовно придбання навчально-методичного забезпечення медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров'я» для інклюзивного освітнього середовища.

 

З приводу цього питання направляю також відкритого листа до Прем’єр-міністра України В.Б. Гройсмана та членів колегії МОНУ, які на засіданні колегії 22.02.2018 р. проявили протиправну бездіяльність. Через таку бездіяльність я не могла брати участь у конкурсі відбору проектів підручників, а заклади освіти не матимуть навчальних засобів, орієнтованих на інклюзивне навчання.

 

З повагою,

автор медико-педагогічного проекту
«Гармонія інтелекту та здоров’я»,

розробник Типової освітньої програми
«Гармонія інтелекту та здоров’я»,
кандидат медичних наук                                                                          Наталія Яновська

 

01.06.2018 р.

 

Докладніше стосовно порушень МОНУ при затвердженні
Типової освітньої програми «Гармонія інтелекту та здоров’я»,
її особливостей і переваг для розв’язання наболілих проблем;
сучасних реалій освіти і стану здоров’я учнів;
міфів МОНУ щодо прогресивних перетворень у рамках експерименту НУШ і безкоштовності навчання.

 

Матеріали юридичного розслідування стосовно порушень МОНУ
направлено від Верховної Ради в різні антикорупційні установи.

 

Обговорення питання відбувається на сторінках Фейсбуку

«Уміти вчити: спільнота освітян»  та  «Гармонізуюча освіта»